Disclaimer | SophieGreen

Algemeen

SophieGreen verleent je hierbij toegang tot sophiegreen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en producten die door SophieGreen en derden zijn aangeleverd. SophieGreen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op SophieGreen.nl aangeboden tips & tricks worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid aangezien deze van derden afkomstig zijn. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SophieGreen. De beheerder van deze site is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitwerking ervan en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Volg de gebruiksaanwijzingen en voorschriften altijd op en probeer een geboden oplossing eerst voorzichtig uit. Twijfel? Vraag het aan SophieGreen via het contactformulier of via mail hello@sophiegreen.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij SophieGreen en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SophieGreen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Contact

Indien je een vraag, opmerking of klacht hebt over deze website, neem dan contact met ons op via hello@sophiegreen.nl.

Of richt je vraag schriftelijk aan:
SophieGreen®
Antwoordnummer 85
3260 VB Oud-Beijerland
Nederland
+31 (0)88-33 55 429
www.sophiegreen.nl

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en je gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.